Emocions

El pardal que va confiar i va aprendre a volar