Adreça: Fundació Hospital, C/ Sant Pelegrí, 3. Mataró

Telèfon: 687565541

Horari d’atenció presencial al públic: Divendres de 18:00 a 19:00 h.

 E-mail: reeixir@gmail.com

INSCRIPCIONS