1. Denominació

GAM representa el Grup d’Ajuda Mútua per a l’Agorafòbia i altres trastorns d’Ansietat de l’Associació REEIXIR.

Reeixir vol dir: tenir èxit, triomfar, anar bé, funcionar, aconseguir, encertar… Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans significa:

v. intr. [LC] Una cosa, sortir bé a qui se la proposa.
v. intr. [LC] Algú, tenir èxit en alguna cosa que emprèn.

En castellà es traduiria per: salir bien, tener éxito, triunfar, conseguir, lograr. En francès es diu réussir à un examen quan es vol significar que s’ha aprovat un examen.

2. Missió, finalitat, objectius, fins

El GAM té per finalitat constituir-se com un grup d’ajuda mútua per a persones amb Agorafòbia i altres trastorns d’Ansietat que han rebut tractament psicoterapèutic en el CSM o en els serveis de la mateixa associació REEIXIR. El GAM es proposa com a objectius principals oferir un lloc de trobada per a:

1. Mantenir les fites assolides amb la teràpia i per aconseguir les que ens proposem d’ara en endavant.

2. Fer un seguiment dels postres objectius personals acomplerts amb continuïtat i regularitat.

3. Explicar el nostre procés, comentar com ho portem, compartir com ens sentim…

4. Poder demanar ajuda quan trobem dificultat en assolir els postres objectius.

5. Intercanviar idees, proposar com ajudar-nos, preparar activitats conjuntes, etcètera.

3. Qui som? Qui en forma part? Qui entra? Cada quan?

Som un grup de persones que ja em passat per un grup de teràpia per l’Agorafòbia o l’Ansietat del CSM de Mataró o de la pròpia associació REEIXIR i que desitgem continuar fent front a les limitacions que ens comporta aquest trastorn.

El grup estarà format per un mínim de 5 persones i un màxim de 12.

El grup restarà obert a noves incorporacions sempre que el nombre de participants no superi els 12. En aquest cas hi haurà la possibilitat d’obrir un nou grup.

 4. Com són les sessions?

Les sessions tindran una durada d’una hora i mitja i estaran estructurades de la següent manera:

10’ Relaxació

30’ Roda: Com ens sentim, com ha anat la setmana… Comentar les coses aconseguides i valorar aquests èxits.

20’ Concretar quins són els temes més urgents o interessants.

30’ Plantejament de problemes i reptes personals a assolir.

També es contempla fer sortides col.lectives per exposar-se a una situació que plantegi un grau elevat de dificultat ( anar al cinema o al teatre, anar en tren o autobús, fer excursions, etc ) i a la sessió següent comentar que ens ha passat, com ens hem sentit.

Les activitats del grup seran supervisades per una psicoterapeuta de l’associació REEIXIR un cop al mes, tot i que podrà assistir a qualsevol sessió sense avisar.

 5. Quines normes ens hem fixat?

– Implicació amb la finalitat del GAM, és a dir, participar activament.

– Compromís amb el grup: cal avisar si no hi anem un dia.

– Confidencialitat absoluta a qualsevol tema que sorgeixi durant la sessió.

– Puntualitat en començar.

– Portar un registre on es deixarà constància de l’assistència dels membres, els temes tractats, les possibles incidències, els dubtes…La responsabilitat del registre corre a càrrec d’un dels integrants del grup, que serà escollit a cada sessió a fi que pugui ser compartida per tos els membres.

– En cas de que un dels membres no pugui assistir a una reunió se li comunicarà, mitjançant un correu electrònic, les decisions preses en la mateixa.

– Està previst fer revisions periòdiques en què es valorarà si la dinàmica emprada és adient i/o si cal introduir algun canvi respecte l’estructura de les sessions, els temes abordats, l’horari, etcètera, o bé oferir-hi alguna cosa.

– Les persones que estiguin interessades en formar part  del GAM hauran d’abonar prèviament la quota de soci de l’Associació REEIXIR que serà de 60€ semestrals.

Si es donés el cas de que una persona s’incorporés al grup un cop començat un semestre només hauria d’abonar la part proporcional de la resta de l’esmentat semestre.

 6. On som?

Domicili: Fundació Hospital. C/ Sant Pelegrí, 3. 08301 Mataró.

Telèfon: 687565541

E-mail: reeixir@gmail.com