El mes de setembre de 2017 vam desenvolupar un seminari d’autoconeixement personal per whatsapp conduït per Jordi Morell, amb un gran èxit de participació en una una experiència clarament innovadora.

Donada la bona acollida que va tenir i les sinergies que s’hi van produir gràcies a la participació de tothom, es va considerat oportú fer una trobada d’assistents per presentar conclusions del seminari, aportar una serie de dades i parlar obertament del programa en general.

A més de dissipar els possibles dubtes que hagin quedat sense respost, va ser també una oportunitat per conèixer-nos personalment. L’activitat es va fer extensible a la gent que no va poder assistir a l’anterior sessió o que se’n va ‘assabentar més tard i estigui interessada en el tema.

La trobada es va fer a la sala d’actes de la Fundació Hospital, carrer Sant Pelegrí, 3 de Mataró, el dia 15 de Novembre de 2017, de 19 a 20 h.