Els transtorns d’ansietat són molt freqüents, el 20% de la població general ha patit o pateix algun tipus de trastorn d’ansietat. Comporten molt de neguit i són molt incapacitants, ja que impliquen un important deteriorament en totes les àrees de la vida (família, amics, treball, etc…).

Els trastorns d’Ansietat es poden dividir en els següents: 

  •       Trastorn de pànic o crisi d’angoixa.
  •       Trastorn de pànic amb Agorafòbia.
  •       Trastorn de pànic sense Agorafòbia.
  •       Fòbies específiques.
  •       Fòbia Social.
  •       Trastorn obsessiu-compulsiu.
  •       Trastorn per estrès post-traumàtic.

 

El trastorn de pànic es manifiesta amb crisis d’ ansietat o pànics freqüents. Les crisis de pànic són aparicions brusques de símptomes com palpitacions, tremolors, sensació de falta d’aire, sensació de ennuegament, pressió en el pit, nàusees, mareig, sensacions d’irrealitat o distanciament d’un mateix, formigueig, esgarrifances o sofocació i sensació de mort imminent o pèrdua de control.

L’Agorafòbia es manifiesta amb por a estar en llocs públics (restaurants, museus, cines, estadis de fútbol, teatres…) i en situacions de les que és difícil escapar. Aquestes pors acostumen a anar acompanyades de crisis de pànic i altres fòbies més específiques.

Les fòbies específiques són pors irracionals i desproporcionades a diferents objetes o situacions (agulles, animals, avions, sang, altures, etc.).

La fòbia social es la por a situacions d’interacció social com estar amb gent (reunions, festes, etc.) o parlar en públic.

El trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) es caracteritza per tenir pensaments intrusius, recurrents i involuntaris, que no sentim com a pròpis, i que van acompanyats de rituals (accions o pensaments) que ajuden a reduir l’ansietat.

 

Trastorn d’ansietat generalitzada (TAG) es caracteritza per alts nivells d’ansietat i preocupació excessiva per situacions de la vida quotidiana.

El trastorn per estrés post-traumàtic consisteix en reexperimentar fets, imatges o sensacions d’una situació traumàtica de manera repetitiva i involuntària.